Operativ förmåga

Räddningstjänstens operativa förmåga redovisas i ett politiskt antaget dokument; Handlingsprogram för skydd mot olyckor Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogrammet beskriver vilka olycksrisker som finns i de tre medlemskommunerna i stort och vilken ambitionsnivå invånare och besökare i södra Hälsingland kan förvänta sig av Räddningstjänsten när en olycka är framme.

Samtliga enheter har en förmåga att utföra akuta livräddande åtgärder i samband med olyckor som bl a trafikolyckor och bränder. Ytlivräddning i våra vattendrag och utvändig brandsläckning kan du också förvänta dig av samtliga våra enheter.

Invändig brandsläckning och livräddning i rökfyllda utrymmen kräver inte bara utbildning, fysisk förmåga och övning som samtlig personal innehar. Det ställs även krav beträffande antalet brandmän på platsen för att genomföra det som kallas rökdykning. Med hänsyn till ekonomi och sannolikhet för denna typ av uppdrag, men även med anledning av svårigheterna att rekrytera personal vid vissa stationer, kan vi bara säkerställa möjligheten till rökdykning vid den första styrkans framkomst i Bollnäs, Söderhamn och Edsbyn. Vid dessa stationer finns en förstastyrka med 5 personer. Vid övriga enheter krävs att även en annan styrka, alternativt ledig personal på orten, förstärker den första styrkan för att möjliggöra rökdykning. Att flera styrkor larmas samtidigt är mycket vanligt för att kunna genomföra räddningsinsatser av många slag på ett effektivt sätt och för att kunna hantera eventuell oförutsedd utveckling av den inträffade olyckan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024