Råd / Information

Räddningstjänst

Grundregel för agerande vid brand:

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall. Men för att undgå viss osäkerhet i första skedet kan det vara bra med en grundregel i hur man ska agera.

Regeln är: Rädda – Varna – Larma – Släck.

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara. Stäng dörren om branden, för att fördröja spridningen av den giftiga röken.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Tala om vad som hänt, var det brinner och vem du är.
  • Om det är möjligt börja på med släckningsarbetet.

Råd för att grilla säkert:

Kontrollera med räddningstjänsten att det inte råder eldningsförbud eftersom det även gäller grillning vid iordninggjord eld/grillplats samt engångsgrillar som placeras direkt på marken.

  • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
  • Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
  • Elda bara med grillkol eller bricketter.
  • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat! Det är livsfarligt.
  • Dränk engångsgrillen i mycket vatten när du grillat klart.

Fyrverkeri:

Vid större högtider är fyrverkerier ett vanligt inslag som även kan förorsaka bränder. Branskyddsföreningen har sammanställt några råd inför hantering av fyrverkeri, klicka här för att läsa om råden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2021